Balises: la nostra gamma creix! Nous dissenys i noves fonts de llum amb major flux lumínic.

Balises: la nostra gamma creix! Nous dissenys i noves fonts de llum amb major flux lumínic.

[+]
Les balises guien el cam&iacute;, il&middot;luminen el paisatge i ofereixen seguretat durant la nit.<br /><br />La nostra gamma de balises creix amb nous dissenys, noves fonts de llum m&eacute;s eficients i de major flux lum&iacute;nic.<br /><br />Les balises de 140mm de di&agrave;metre estan disponibles a 1795K, 2700K, 3000K i 4000K respectant aix&iacute; l'ambient natural.<br /><br />La nostra oferta de solucions tamb&eacute; s'amplia amb la incorporaci&oacute; de balises de 110mm de di&agrave;metre, perfectes per a espais que requereixin dimensions redu&iuml;des.<br /><br />Poden treballar a una temperatura ambient de fins a 50&ordm;C i s&oacute;n regulables mitjan&ccedil;ant Bluetooth-Casambi fins a una dist&agrave;ncia de 5m.<br /><br />Per saber-ne m&eacute;s:<br /><br /><a href="../../ca/s?search_term=colutea">Col&middot;lecci&oacute; Colutea</a><br /><a href="../../ca/s?search_term=genista">Col&middot;lecci&oacute; Genista</a><br /><a href="../../ca/s?search_term=quercus">Col&middot;lecci&oacute; Quercus</a><br /><a href="../../ca/s?search_term=unedo">Col&middot;lecci&oacute; Unedo</a>
Tunable White : el blanc perfecte

Tunable White : el blanc perfecte

[+]
Les llumin&agrave;ries han de ser capaces de satisfer les necessitats d'il&middot;luminaci&oacute; d'una manera eficient i de respondre de manera efica&ccedil; a les caracter&iacute;stiques de l'activitat a realitzar, als ocupants de l'espai i a l'arquitectura del lloc. <br /><br />Una il&middot;luminaci&oacute; adequada pot millorar el desenvolupament de tasques, l'aparen&ccedil;a d'una &agrave;rea i tenir efectes psicol&ograve;gics positius sobre els usuaris.<br /><br />Els&nbsp;<strong>downlights TUNABLE WHITE de ROVASI</strong>&nbsp;destaquen per les seves fortaleses en diferents espais i amb diversos prop&ograve;sits.&nbsp;<a href="../../../../files/news/TW/ROVASI_Positive_Lighting_Blanc_Perfecte.pdf" target="_blank" rel="noopener">Saber-ne m&eacute;s</a>
Adapt: nous downlights amb diàmetre exterior personalitzable al mil·límetre.

Adapt: nous downlights amb diàmetre exterior personalitzable al mil·límetre.

[+]
La soluci&oacute; a les dificultats d&rsquo;encastament en el proc&eacute;s de substituci&oacute; de llumin&agrave;ries de fluoresc&egrave;ncia compacta, gr&agrave;cies als nous downlights &nbsp;amb di&agrave;metre exterior personalitzat al mil&middot;l&iacute;metre.<br /><br />Des del nostre departament t&egrave;cnic, hem desenvolupat un nou sistema de fabricaci&oacute; de downlights per resoldre les dificultats d&rsquo;encastament en el proc&eacute;s de substituci&oacute; de llumin&agrave;ries.<br /><br />Les nostres llumin&agrave;ries <a href="../../../ca/products/ADAPT">Adapt</a> tenen per objectiu facilitar-li la feina perqu&egrave; la substituci&oacute; de llumin&agrave;ries sigui f&agrave;cil, &agrave;gil i fiable.
SEAL al Hotel Raffles de la Galaxy Promenade, Macau

SEAL al Hotel Raffles de la Galaxy Promenade, Macau

[+]
Un nou hotel de la marca singapurenca de luxe Raffles va obrir les portes a Macau. Es troba al passeig est del complex Galaxy Promenade Crystal.<br /><br />M&eacute;s de 400 llumin&agrave;ries de ROVASI van ser instal&middot;lades als diferents espais. Dentre les llumin&agrave;ries subministrades cal destacar els petits downlights encastables SEAL de di&agrave;metre 110mm amb protecci&oacute; IP65. Les llumin&agrave;ries van ser modificades d'acord amb les especificacions destrictes.<br /><br />ROVASI &eacute;s altament expert en la fabricaci&oacute; de llumin&agrave;ries de qualitat i &eacute;s altament competent en la personalitzaci&oacute; de les llumin&agrave;ries per adaptar-ne les caracter&iacute;stiques d'acord amb les necessitats del projecte. L'equip de ROVASI t&eacute; cura de cada detall per aconseguir un &egrave;xit total.
Helix i Gravity il·luminant l'edifici comunitari de HKIA, Hong Kong

Helix i Gravity il·luminant l'edifici comunitari de HKIA, Hong Kong

[+]
Un dels espais m&eacute;s destacats de l'edifici &eacute;s la cafeteria del personal de terra que t&eacute; una capacitat per a 500 persones i t&eacute; unes vistes de l'Sky Bridge i de la plataforma.<br /><br />Els enginyers del projecte van dur a terme un estudi d'il&middot;luminaci&oacute; exhaustiu amb un alt nivell d'exig&egrave;ncia. El seu objectiu era proporcionar a les instal&middot;lacions una il&middot;luminaci&oacute; funcional i, alhora, real&ccedil;ar l'est&egrave;tica dels diferents equipaments.<br /><br />Per il&middot;luminar aquest espectacular espai es van seleccionar les llumin&agrave;ries suspeses GRAVITY i HELIX de ROVASI per aconseguir una il&middot;luminaci&oacute; general eficient que cre&eacute;s una atmosfera c&agrave;lida i acollidora.
AERIAL als carrers de Kalmar, Suècia

AERIAL als carrers de Kalmar, Suècia

[+]
Recentment el centre de la ciutat ha viscut un canvi en la il&middot;luminaci&oacute; de la zona comercial on s'han instal&middot;lat llumin&agrave;ries&nbsp;<a href="../../../ca/products/AERIAL">AERIAL&nbsp;</a>de ROVASI: llumin&agrave;ries cil&iacute;ndriques suspeses per a sistemes de caten&agrave;ria.<br /><br />La il&middot;luminaci&oacute; en caten&agrave;ria &eacute;s altament flexibilitat i &eacute;s recomanable per a la il&middot;luminaci&oacute; de grans espais oberts permetent la il&middot;luminaci&oacute; justa al punt concret evitant els pals de llum i afavorint l'&uacute;s complet del carrer per al ciutad&agrave;.<br /><br />Les suspensions AERIAL de ROVASI tenen un &iacute;ndex de protecci&oacute; contra la humitat IP65 i una resist&egrave;ncia contra impactes mec&agrave;nics IK07.
Descobreixi el LIGHTING MAP 2024

Descobreixi el LIGHTING MAP 2024

[+]
El LIGHTING MAP&nbsp;2024 &eacute;s una eina dissenyada per ser una&nbsp;primera aproximaci&oacute; per descobrir l'ampli ventall de solucions d'il&middot;luminaci&oacute; per interior i exterior que dissenyem i fabriquem a Centelles | Barcelona. Les caracter&iacute;stiques principals, les descripcions, les imatges, les realitzacions i les aplicacions recomanades de les novetats es troben a les seves p&agrave;gines.<br /><br />Els convidem a descarregar el Lighting Map 2024&nbsp;<a href="../../../ca/services-download/327"><strong>aqu&iacute;</strong>.</a><br /><br />Si est&agrave; interessat en rebre un cat&agrave;leg en suport paper, si us plau, envi&iuml; un&nbsp;<a href="mailto:marketing@rovasi.com?subject=LIGHTING%20MAP%202024&amp;body=Si%20us%20plau%2C%20env%C3%AFin%20un%20cat%C3%A0leg%20a%3A%0A%0AEmpresa%3A%20%5BInsereixi%20aqu%C3%AD%20el%20nom%20de%20l%27empresa%0APersona%20de%20contacte%3A%20%5BInsereix%20aqu%C3%AD%20nom%20i%20cognom%5D%0AAdre%C3%A7a%3A%20%5BInsereixi%20aqu%C3%AD%20l%27adre%C3%A7a%20completa%5D" target="_blank" rel="noopener">missatge&nbsp;</a>a l'equip comercial i r&agrave;pidament el rebr&agrave; a les seves oficines.<br /><br />El LIGHTING MAP 2024&nbsp;&eacute;s un cat&agrave;leg&nbsp;interactiu. Faci clic&nbsp; damunt la imatge de la llumin&agrave;ria i s'obrir&agrave; la p&agrave;gina web del producte seleccionat. Aix&iacute; podr&agrave; con&egrave;ixer r&agrave;pidament tots els detalls de la soluci&oacute; d'il&middot;luminaci&oacute;.
El nostre compromís ODS 11: ciutats i comunitats sostenibles.

El nostre compromís ODS 11: ciutats i comunitats sostenibles.

[+]
En el marc de l'ODS 11, a ROVASI treballem per aconseguir que les ciutats siguin m&eacute;s sostenibles aportant llumeneres d'elevada efici&egrave;ncia i afavorint la substituci&oacute; de les fonts de llum.<br /><br />ROVASI ha participat i participa en projectes de renovaci&oacute; de llumin&agrave;ries i recentment ha desenvolupat noves solucions per facilitar i agilitzar el proc&eacute;s perqu&egrave; fer el canvi a un espai m&eacute;s sostenible sigui r&agrave;pid, f&agrave;cil i fiable.<br /><br />La renovaci&oacute; de la il&middot;luminaci&oacute; d'edificis amb llumin&agrave;ries eficients i sostenibles &eacute;s i ser&agrave; indispensable per aplanar el cam&iacute; cap a un sistema energ&egrave;tic eficient i net. ROVASI treballa per aquest futur.
Positive Impact, descobreixi l'estratègia de sostenibilitat de ROVASI.

Positive Impact, descobreixi l'estratègia de sostenibilitat de ROVASI.

[+]
A ROVASI creiem en el sector de la il&middot;luminaci&oacute; com un sector sostenible. &nbsp;<br /><br />Volem mostrar com vivim la sostenibilitat a ROVASI com a fabricant de proximitat.<br /><br />L&rsquo;estrat&egrave;gia de sostenibilitat de ROVASI l&rsquo;hem anomenat&nbsp;<a href="../../../files/positive_impact/cat/Positive_Impact_ROVASI.pdf"><strong>ROVASI Positive Lighting, Positive Impact.</strong></a>