IMPRESSUM

ROVASI té com a seu la Ronda de la Font Grossa, 15 . Pol. Ind. La Gavarra . 08540 Centelles | Barcelona. Té com a CIF B59977793 i està inscrita al Registro Mercantil de Barcelona volum 25225, foli 84, pàgina B84888.

Aquest document té per objecte regular l'ús del web que ROVASI, SL posa a disposició del públic en l'URL http://www.rovasi.com / www.rovasi.es / www.rovasi.cat , www.rovasi.org . ROVASI es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol momento i sense previ avís, modificacions de la informació que conté en la seva web o en la configuración i presentación d’aquesta. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena de l'usuari de totes i cada una de les condicions que estableix aquesta Nota legal. L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta Nota legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il•lícits o contraris al contingut d'aquesta Nota legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ROVASI, SL presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L'usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets) , controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de ROVASI, SL o de tercers. L'usuari es compromet a no fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

RESPONSABILITAT DE ROVASI, SL PER LA UTILITZACIÓ DEL WEB

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del web i ROVASI, SL està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari. L'usuari serà l'únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra ROVASI, SL basada en la utilització del web per l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a ROVASI, SL amb motiu de reclamacions o d'accions legals.

RESPONSABILITAT DE ROVASI, SL PEL FUNCIONAMENT DEL WEB

ROVASI, SL exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a ROVASI, SL. Així mateix, ROVASI, SL s'exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il•legítimes fora del control de ROVASI, SL.

RESPONSABILITAT DE ROVASI, SL PER ENLLAÇOS

ROVASI, SL declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret.

ROVASI, SL s'exonera de tota responsabilitat del funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquesta Nota legal s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, ROVASI, SL i l'usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, la ROVASI, SL i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.