KIBRI : Nous perfils lineals per assegurar un elevat confort visual

KIBRI : Nous perfils lineals per assegurar un elevat confort visual

[+]
Amb els nous perfils lineals KIRBI podreu gaudir&nbsp; a la vegada tant d'un elevat confort visual com d'una il&middot;luminaci&oacute; general.<br /><br />Gr&agrave;cies a les seves &ograve;ptiques acuradament dissenyades, pot comptar amb una llumin&agrave;ria amb un feix de llum obert i d'un valor UGR baix.<br /><br />A m&eacute;s, amb els seus acabats texturats i els reflectors disponibles en diferents colors aconseguir&agrave; donar un estil propi a l'espai.<br /><br />Kibri est&agrave; disponible a diferents opcions d'instal&middot;laci&oacute;.
Solucions en la substitució de lluminàries lineals amb antigues làmpades fluorescents.

Solucions en la substitució de lluminàries lineals amb antigues làmpades fluorescents.

[+]
L'equip t&egrave;cnic de ROVASI ha desenvolupat noves solucions als problemes d'instal&middot;laci&oacute; encastada a l'hora de substituir les antigues llumin&agrave;ries fluorescents lineals.<br /><br />Les noves gammes DRAK 100, GEOR 100 i ESOR 100 tenen com a objectiu fer que el proc&eacute;s de substituci&oacute; de llumin&agrave;ries fluorescents sigui f&agrave;cil, r&agrave;pid i fiable. Es tracta de tres possibles sistemes d'instal&middot;laci&oacute; d'acord amb els tipus de sostre m&eacute;s habituals: sostres de guix i sistemes de sostres met&agrave;l&middot;lics.
Adapt: nous downlights amb diàmetre exterior personalitzable al mil·límetre.

Adapt: nous downlights amb diàmetre exterior personalitzable al mil·límetre.

[+]
La soluci&oacute; a les dificultats d&rsquo;encastament en el proc&eacute;s de substituci&oacute; de llumin&agrave;ries de fluoresc&egrave;ncia compacta, gr&agrave;cies als nous downlights &nbsp;amb di&agrave;metre exterior personalitzat al mil&middot;l&iacute;metre.<br /><br />Des del nostre departament t&egrave;cnic, hem desenvolupat un nou sistema de fabricaci&oacute; de downlights per resoldre les dificultats d&rsquo;encastament en el proc&eacute;s de substituci&oacute; de llumin&agrave;ries.<br /><br />Les nostres llumin&agrave;ries <a href="../../../ca/products/ADAPT">Adapt</a> tenen per objectiu facilitar-li la feina perqu&egrave; la substituci&oacute; de llumin&agrave;ries sigui f&agrave;cil, &agrave;gil i fiable.
Helix i Gravity il·luminant l'edifici comunitari de HKIA, Hong Kong

Helix i Gravity il·luminant l'edifici comunitari de HKIA, Hong Kong

[+]
Un dels espais m&eacute;s destacats de l'edifici &eacute;s la cafeteria del personal de terra que t&eacute; una capacitat per a 500 persones i t&eacute; unes vistes de l'Sky Bridge i de la plataforma.<br /><br />Els enginyers del projecte van dur a terme un estudi d'il&middot;luminaci&oacute; exhaustiu amb un alt nivell d'exig&egrave;ncia. El seu objectiu era proporcionar a les instal&middot;lacions una il&middot;luminaci&oacute; funcional i, alhora, real&ccedil;ar l'est&egrave;tica dels diferents equipaments.<br /><br />Per il&middot;luminar aquest espectacular espai es van seleccionar les llumin&agrave;ries suspeses GRAVITY i HELIX de ROVASI per aconseguir una il&middot;luminaci&oacute; general eficient que cre&eacute;s una atmosfera c&agrave;lida i acollidora.
AERIAL als carrers de Kalmar, Suècia

AERIAL als carrers de Kalmar, Suècia

[+]
Recentment el centre de la ciutat ha viscut un canvi en la il&middot;luminaci&oacute; de la zona comercial on s'han instal&middot;lat llumin&agrave;ries&nbsp;<a href="../../../../ca/products/AERIAL">AERIAL&nbsp;</a>de ROVASI: llumin&agrave;ries cil&iacute;ndriques suspeses per a sistemes de caten&agrave;ria.<br /><br />La il&middot;luminaci&oacute; en caten&agrave;ria &eacute;s altament flexibilitat i &eacute;s recomanable per a la il&middot;luminaci&oacute; de grans espais oberts permetent la il&middot;luminaci&oacute; justa al punt concret evitant els pals de llum i afavorint l'&uacute;s complet del carrer per al ciutad&agrave;.<br /><br />Les suspensions AERIAL de ROVASI tenen un &iacute;ndex de protecci&oacute; contra la humitat IP65 i una resist&egrave;ncia contra impactes mec&agrave;nics IK07.
ROVASI il·lumina el nou showroom de Home Options a Lagos, Nigèria

ROVASI il·lumina el nou showroom de Home Options a Lagos, Nigèria

[+]
Recentment, l'empresa nigeriana de decoraci&oacute; i disseny d'interiors Home Options ha inaugurat el seu nou showroom a la capital del pa&iacute;s, a Lagos.<br /><br />La il&middot;luminaci&oacute; a showrooms i punts de venda juga un paper fonamental per ressaltar i destacar els elements exposats. Un elevat CRI &eacute;s important per apreciar detalls i colors i destacar les qualitats i els atractius visuals del producte.<br /><br />Per aix&ograve;, per a la il&middot;luminaci&oacute; general de l'edifici, s'ha comptat amb les llumin&agrave;ries Shallow de ROVASI.
El nostre compromís ODS 11: ciutats i comunitats sostenibles.

El nostre compromís ODS 11: ciutats i comunitats sostenibles.

[+]
En el marc de l'ODS 11, a ROVASI treballem per aconseguir que les ciutats siguin m&eacute;s sostenibles aportant llumeneres d'elevada efici&egrave;ncia i afavorint la substituci&oacute; de les fonts de llum.<br /><br />ROVASI ha participat i participa en projectes de renovaci&oacute; de llumin&agrave;ries i recentment ha desenvolupat noves solucions per facilitar i agilitzar el proc&eacute;s perqu&egrave; fer el canvi a un espai m&eacute;s sostenible sigui r&agrave;pid, f&agrave;cil i fiable.<br /><br />La renovaci&oacute; de la il&middot;luminaci&oacute; d'edificis amb llumin&agrave;ries eficients i sostenibles &eacute;s i ser&agrave; indispensable per aplanar el cam&iacute; cap a un sistema energ&egrave;tic eficient i net. ROVASI treballa per aquest futur.
El nostre compromís: ODS7: Energia assequible i no contaminant.

El nostre compromís: ODS7: Energia assequible i no contaminant.

[+]
En &nbsp;el &nbsp;marc &nbsp;de &nbsp;l&rsquo;ODS &nbsp;7, &nbsp;el &nbsp;passat &nbsp;mes &nbsp;de &nbsp;juliol de 2022 es va instal&middot;lar a la coberta d&rsquo;una de les nostres naus, plaques fotovol&agrave;tiques per abastir d&rsquo;energia verda la nostra activitat.<br /><br />Les &nbsp;plaques &nbsp;solars &nbsp;tenen &nbsp;una &nbsp;generaci&oacute; &nbsp;prevista &nbsp;de &nbsp;27.600 &nbsp;kWh &nbsp;d&rsquo;electricitat &nbsp;fet &nbsp;que &nbsp;permetr&agrave; &nbsp;la &nbsp;reducci&oacute; &nbsp;de &nbsp;la &nbsp;nostra &nbsp;petjada &nbsp;de carboni.<br /><br />Encara &nbsp;que &nbsp;estem &nbsp;en &nbsp;la &nbsp;fase &nbsp;inicial &nbsp;del &nbsp;projecte &nbsp;estimem &nbsp;un &nbsp;consum &nbsp;a &nbsp;trav&eacute;s &nbsp;de &nbsp;les &nbsp;plaques &nbsp;d&rsquo;entre &nbsp;un &nbsp;35% &nbsp;i &nbsp;un &nbsp;40%.<br /><br />L&rsquo;energia solar fotovolt&agrave;ica &eacute;s una energia neta, renovable, aut&ograve;ctona i inesgotable.
Positive Impact, descobreixi l'estratègia de sostenibilitat de ROVASI.

Positive Impact, descobreixi l'estratègia de sostenibilitat de ROVASI.

[+]
A ROVASI creiem en el sector de la il&middot;luminaci&oacute; com un sector sostenible. &nbsp;<br /><br />Volem mostrar com vivim la sostenibilitat a ROVASI com a fabricant de proximitat.<br /><br />L&rsquo;estrat&egrave;gia de sostenibilitat de ROVASI l&rsquo;hem anomenat&nbsp;<a href="../../../files/positive_impact/cat/Positive_Impact_ROVASI.pdf"><strong>ROVASI Positive Lighting, Positive Impact.</strong></a>